• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány


Týdenní plán 1. A SOVIČKY SE UČÍ ČÍST SLABIKY
Týden od 15. 10. - 19. 10.
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk Čteme slabiky.
Skládáme slabiky s hláskami s a m.
Poznáváme první a poslední hlásku ve slově.
Písmeno, hláska S, s, M, m, A, a - která slova začínají na S, s, M, m, A, a?
Bloudění s písmenky - čtení písmen
Živá abeceda str. 36 - 40
Procvičuj s maminkou první a poslední hlásku ve slově.
Vymysli co nejvíce slov na s, m, a.
Procvičuj každý den skládání slabik: s + a (sa), s + e (se). m + a (ma) apod.
Čti písmena v Živé abecedě str.36, 38, 40.
Čtení a literatura Pozorně posloucháme pohádku, vyprávíme obsah a nakreslíme obrázek.
Psaní Uvolňujeme ruce - grafomotorika na velký formát papíru.
Píšeme slova hůlkovým písmem.
DÚ - pracovní list - grafomotorika - dodržuj správné držení tužky
Matematika Poznáváme číslice a přiřazujeme počet - číslice do 10
Plán ZOO - orientace v prostoru
Stavíme z kostek - plán stavby
Hry s dřívky
Krokujeme dle pokynů.
Matematika str. 28 - 31
Poznávej číslice 1 - 10
DÚ - pracovní list
Svět kolem nás Pozorujeme a poznáváme listnaté a jehličnaté stromy.
Učebnice str. 16
Vycházka do okolí školy - poznávání stromů
Nauč se názvy jehličnatých stromů - uč. str. 16
Poznávej a pojmenuj v přírodě listnaté a jehličnaté stromy, které jsme se učili.
Hudební výchova Zpěv písničky "Když jde malý bobr spát".
Učíme se správně foukat do flétny . Procvičujeme hraní not h1, a1, g1.
Hrajeme na drumbeny.
Procvičuj hraní not h1, a1, g1 - skladba Foukej foukej větříčku.
Různé S maminkou si pravidelně chystám aktovku dle rozvrhu hodin.
Splním všechny zadané úkoly.
Správně sedím u psaní a správně držím tužku.
Přinesu do školy vylisované listy.
Poznámky
INFORMACE PRO DĚTI A RODIČE
Děkuji rodičům za účast a příjemnou atmosféru na třídních schůzkách.
Ve čtvrtek 18. 10. je plánovaná celodenní odstávka elektřiny. Prosím rodiče, aby dětem v tento den odhlásili oběd, paní kuchařka bez nahřívacích várnic nemůže obědy vydávat. Svačinky paní kuchařka zajistí. Pokud je to možné, vyzvedněte si děti hned po vyučování, tzn. v 11, 40 hod. nebo jim dejte místo oběda velkou svačinu.
Denně s dětmi procvičujte správné držení tužky.
Flétnu je třeba nosit do každé hodiny HV (úterý a čtvrtek).
24. 10. jedeme do centra Ostravy do Divadla loutek na představení Dášeňka. Bližší informace budou mít děti v deníčku.
Chválím děti za pěknou práci v hodinách a vzorné chování při pátečním dopravním dopoledni.

Přeji všem krásný, podzimní školní týden.

Dopravní soutěž

Více fotografií ze soutěže i z vyučování najdete v galerii fotek.