• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány


Týdenní plán 1. A Týden od 11. 2. - 15. 2.
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk Čteme slova a věty s písmenem V, v, učíme se písmeno R, r
Procvičujeme analýzu a syntézu slov
Skládáme slova ze slabik.
Čteme ve slabikáři str. 43 - 46
RKS - Tvoříme věty s předložkami př. Kočka je na stole.
Každý den čti ve Slabikáři danou stránku.
Vyhledávej v textu nová písmena.

Čtení a literatura Učíme se básničky na písmeno V, R
Učíme se porozumět textu.
Psaní Začínáme písanku číslo 2 - psací k, v, y
Procvičuj psaní všech psacích písmen, které jsme se učili.
Procvičuj psaní slabik a slov, dodržuj správné napojování písmen a správné držení tužky.
Matematika Číslo a tvar
Učíme se porozumět slovním úlohám.
Opakování - co jsme se už naučili
Pracovní učebnice str. 60 - 65
Procvičuj sčítání a odčítání do 12.
Svět kolem nás Laboratoř ve třídě
Zkoumáme materiály
Pracovní učebnice str. 38, 39
Pojmenuj různé materiály a jejich výrobky.
Hudební výchova Písně se zimní tématikou
Hrajeme na flétnu novou notu c 2 a skladbu Běžela ovečka.
Vytleskáváme rytmus říkadel.
Cvič na flétnu Běžela ovečka.
Různé Každý večer si zkontroluji pouzdro, zda mám ostrouhanou tužku a pastelky a nechybí mi guma.
Nachystám si všechny věci na vyučování.
Poznámky
INFORMACE PRO DĚTI A RODIČE
Žádám rodiče o každodenní procvičování čtení  a psaní psacích písmen. Některé děti jsou si velmi nejisté. Zadávejte krátké diktáty psacích písmen, slabik a slov. Pozor na správné držení psacího náčiní. 
Děti dostanou nové písanky a pracovní sešity do matematiky. 
Přeji dětičkám a rodičům krásný únorový týden.