• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány

"Dočkej času, jako husa klasu"         "Komu se nelení, tomu se zelení"

"Trpělivost růže přináší"                     "Ve dvou se to lépe táhne"

"Práce kvapná, málo platná"              "Cvik dělá mistra"Týdenní plán 1. B MEDVĚDÍ PUTOVÁNÍ … ANEB CO UMÍM A DOVEDU!
Cíl týdne: snažíme se učivo procvičovat a sebezdokonalovat.
„Cvik dělá mistra“
10. 6. – 14. 6. 2019
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk Čteme dopisy s hádankami – zvířata v lese.
Tvoříme příběhy s nahodile zvolenými obrázky – nadpis, děj příběhu se zápletkou.
Rozvíjíme si slovní zásobu – hry se slovy.
Procvičujeme si gramatickou stavbu slov.
Rozvíjíme sluchové a zrakové vnímání. Učíme se pohybem.Dú na celý týden – pracovní list „Píšeme s Kubou“ na každý den + pracovní list – čteme s porozuměním.
Dú na každý den – V průběhu týdne si procvičuji:
• píšu diktát psacích písmen a slov
• čtu texty jako bych pomalu mluvil
• rozkládám slova na hlásky.
Kuba bude koukat, jak ti to jde!
Čtení a literatura Dílna čtení – předvídání z knihy „Výlet do divočiny“
Učíme se klást otázky zvířátkům.
Čteme každý den a zapisujeme počet přečtených stránek do čtecího zápisníčku.

Psaní Opisujeme, přepisujeme a diktujeme texty.
Rozcvička paží.
Doma si procvičuji diktát písmen a slov.
Matematika Opakujeme
Učebnice str. 60-63.
Dú na celý týden:
• počítání zpaměti a na prstech do 20
• procvičuji si zpaměti číselnou řadu nahoru a dolů, říkám si, co je hned před, hned za číslem.
Svět kolem nás Les str. 74.
Zvířata, výskyt, čím se živí, kdo je jejich nepřítelem.
Vyjmenuj všechny smysly.
Hudební výchova Zpěv písní „Máme doma obludu“, rytmizace, melodizace, opakování not a jejich délky.
Nová notička fis 1 „Fistulka“. Opakování skladeb.
Dú – hraji písničku „Sedí liška pod dubem“ a „Běžela ovečka“.
Dobrovolný úkol ČTU S MEDVÍDKEM.
Čtu každý den krátký text. Klesám hláskem na konci věty. Čtu plynuleji a plynuleji, klesám hlasem na konci věty.
Poznámky

INFORMACE PRO DĚTI A RODIČE.

·  V pondělí 10. 6. v 15:30 se konají společné třídní schůzky, 

zvu všechny rodiče i děti, těším se na Vás.

·  V pondělí se místo TV zkouší v Pastoračním sále kostela sv. Ducha divadlo (1. a 2. hodina).

·  Ve středu jste srdečně zváni na divadelní představení, viz. deníček.

·  KRÁSNÝ TÝDEN!

  P.uč. Hanka