• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány

VÁNOČNÍ DENÍČEK...aneb jak jsme byli pilní o Vánocích 

a zapsali a zakreslili své zážitky do deníčku. 


Týdenní plán 1. B MEDVĚDÍ PUTOVÁNÍ … ANEB CO UMÍM A DOVEDU!
Cíl týdne: Učíme se naslouchat jeden druhému.
21.1. – 25.1. 2019
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk Čteme ranní dopisy s hádankami.
Procvičujeme malá písmena – hry.
Píšeme opisy, přepisy a diktáty, píšeme psané tvary písmen z písanky.
Čteme měkké slabiky – ve slovech, větách.
Čteme slova s dvojhláskami.
Čteme slova s psacími tvary.
TABULKY KE ČTENÍ - 1-13.
Rozvíjíme zrakové, sluchové a prostorové vnímání, cvičíme a rytmizujeme.
Procvičujeme paměť různými hrami.
Dú na celý týden – pracovní list „Píšeme s Kubou“ na každý den + pracovní list – čteme s porozuměním.
Dú na každý den – V průběhu týdne si procvičuji:
• procvičuji si psané tvary písmen
• hraji si hry s malými písmeny
• čtu si slova – tabulka. č. 13
• čteme měkké slabiky a slova - fotbal
• rozkládám si 5 slov na hlásky
Kuba bude koukat, jak ti to jde!
Čtení a literatura Čteme texty s malými písmeny – učebnice str. 53-55.
Recitujeme a tvoříme rýmy.

ČTEME KAŽDÝ DEN texty z učebnice, časopisů, knih, které máme doma.
Dú na 25.1. – naučit se báseň „Eskymácká abeceda“ – modrý školní sešit.
Psaní PÍSANKA 1 – str. 18-20 – píšeme t,p.
Rozcvička paží.
Píšeme krátké věty k obrázkům tiskacím písmem.
Dú na středu – Písanka 1 str. 19
Dú na čtvrtek – Písanka 1 str. 20
Označené řádky.
BUDU SI NOSIT OSTROU TUŽKU.
Matematika Počítáme do 12.
Řešíme slovní úlohy.
Hrajeme si s neposedy.
Opakujeme +,- do 11.
Procvičujeme si psaní číslic 1-12.
Učebnice str. 56-59
Dú na celý týden:
• opakujeme si +,- do 11
• učíme se sčítat do 12
Svět kolem nás Laboratoř – zkoumáme růz materiály z nichž jsou vyrobeny různé předměty.
Učebnice str. 38-39.
Hudební výchova Orientace notové osnově, délka not, rytmizace, melodizace. Zpěv písně „Kouzelná slovíčka“, „Běžela ovečka“. Procvičuji si noty a hmaty h1,a1,g1, c2.
Umím číst noty.
Dobrovolný úkol ČTU A PÍŠU S MEDVÍDKEM.
Učím se se zvířátky, hraji hry s pracovními listy k procvičování písmen a slov, čtu se zvířátky. Procvičuji si psaní psaných tvarů písmen a slov.
Ostatní 31.1. Dostaneme první vysvědčení.
Poznámky

INFORMACE PRO DĚTI A RODIČE.

·  Dú v Písance – jen označené řádky, doma si procvičuji psaní, píšu diktát písmen a slov s maminkou.

·  ČTEME KAŽDÝ DEN – knížky, časopisy, komiksy.

·  PROSÍM DOMA DENNĚ - /5 a více slov/ rozkládejte slova na hlásky.

·  ČTĚTE  tabulku s dvojhláskami – při čtení se zhoupneme a čteme dohromady.

·  ČTĚTE sloupce slov s měkkými slabikami, hrajte fotbal – malá tiskací písmena.

·  PROCVIČUJTE všechna velká a malá písmena, využijte všech pracovních listů.

·  Sčítejte a odčítejte do 11 a 12 – na prstech.

·  NEMUSÍTE DĚLAT VŠE, CO JE PSÁNO, ALE VYBÍREJTE, CO VAŠIM DĚTEM NEJDE

A PROCVIČUJTE – DOPORUČENÍ najdete v týdenním hodnocení.

·  Koukněte prosím na webové stránky – odkazy a pracovní listy – 

najdete tam zajímavé odkazy k procvičování JČ a MA, pracovní listy.

Krásný mrazivý týden.

P. uč. Hanka