• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány

          Naše první sebehodnocení 

- učíme se hodnotit svou týdenní práci

  


Týdenní plán 1. B
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk Čteme ranní dopisy s hádankami – svět domácích zvířat. Procvičujeme všechny tvary písmen, rozlišujeme b,d,p.
Píšeme opisy, přepisy a diktáty
Čteme s porozuměním krátké texty – ano, ne /domácí zvířata/.
Rozvíjíme zrakové, sluchové a prostorové vnímání, cvičíme a rytmizujeme.
Procvičujeme paměť a pozornost.
Čteme z učebnice str. 62 „Jak Cipísek povalil medvěda“, str. 76-78.
Dú na celý týden – pracovní list „Píšeme s Kubou“ na každý den + pracovní list – čteme s porozuměním.
Dú na každý den – V průběhu týdne si procvičuji:
• psané tvary písmen
• píšu diktát psacích písmen a slov
• hraji si hry s písmeny
• čtu slova k postřehování hra „Na fotografa“ - nehláskuji
Kuba bude koukat, jak ti to jde!
Čtení a literatura Svět pohádek – učebnice str. 75 „Perníková chaloupka“, str. 66 „O veliké řepě“. Čteme každý den a zapisujeme počet přečtených stránek do čtecího zápisníčku.
Dú na pondělí 25. 3. – přinesu si knihu a vyplněný formulář k prezentaci.
Psaní PÍSANKA 3 – písmeno c,C,č,Č,ch
Rozcvička paží.
Dú – označené řádky v Písance.
Matematika Počítáme do 17.
Sousedé, krokování, parkety.
Krychlové stavby.
Slovní úlohy, hodiny.
Barevná čísla.
Procvičujeme si psaní a čtení číslic 1-16.
Orientace na číselné řadě
Učebnice str. 22-24.
Dú na celý týden:
• procvičujeme +,- do 16.
• počítáme na prstech nebo krokovacím pásu.

Svět kolem nás Opakování – hospodářská zvířata, samec, samice, mládě, užitek.
Kolik je hodin? Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá.
Učebnice str. 60-63.
Dú na středu – přinesu si papírové hodiny.
Dú na středu – naučím se domácí zvířata a jejich mláďata /samec, samice, mládě/. Učebnice – hospodářská zvířata.

Hudební výchova Zpěv písničky „To je jasná věc“, rytmizace, melodizace, opakování not a jejich délky.
Nová notička D2 „Davídek“. Skladba „Sedí liška pod dubem“.
Dú – hrajeme celou skladbu „Běžela ovečka.“
Procvičíme si umístění všech not na notové osnově.
Dobrovolný úkol ČTU A PÍŠU S MEDVÍDKEM.
Učím se se zvířátky, hraji hry s pracovními listy k procvičování písmen a slov, čtu cokoli. Procvičuji si psaní písmen a slov, FOTÍM SLOVA – postřehuji a nehláskuji. ČTU!
Ostatní
Poznámky

INFORMACE PRO DĚTI A RODIČE.

·  Prosím rodiče, aby si spolu s dětmi připravili prezentaci knihy, kterou čtou. Stačí jedna kapitola, 

nebo cokoli dosud přečetli. K tomu si vyplní pracovní list. V pondělí 25. 3. proběhne třídní kolo,

 kde budou vybrány dvě děti do kola školního. Děkuji Vám za spolupráci! Podrobnosti najdete v deníčku.

·  22.3. se zúčastníme sportovního dopoledne ve sportovní hale na Dubině. Podrobnosti v deníčku.

·  Čtěte každý den a vše pečlivě zapisujte, včetně názvu knihy, časopisu, co děti momentálně čtou.

Děkuji moc.

·  Sčítejte a odčítejte do 16 na prstech, krokovacím pásu, do 10 se učíme zpaměti.

·  Uděluji všem pochvalu za vzorně vypracované domácí úkoly.

  Krásné jarní dny v rodinném kruhu Vám všem přeje p. uč. Hanka