• Úvod
  • Třídy
  • Pasování na čtenáře

V Pá 9.3. jsme byli v Knihovně K-Trio, kde byly všechny děti z naší třídy pasovány na čtenáře.

Paní knihovnice si pro nás připravily pohádku o čertech. Každý dostal pasovací listinu

a roční průkazku do knihovny. Budeme tu pravidelně chodit.