• Úvod
  • Třídy
  • Šelmy v Beskydech

Na besedě jsme se dověděli mnoho zajímavostí o vlcích, rysech i medvědech,

kteří žijí v Beskydech. Prohlédli jsme si i odlitky jejich stop.