• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány
Týdenní plán 2. A 18.3.-22.3.
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk Zopakujeme si psaní velkých písmen a seznámíme se se slovními druhy. Napíšeme si diktát. U:81-86, PS: 15-17, PÍS: 2.díl 24-25, IT, karty, složky, tabulky,...
ČT: Dočti knihu z knihovny a přines ji v úterý do školy.
Opakuj si učivo ze školy.
Nezapomeň si číst i knihy z knihovny. Připrav si vyprávění o své přečtené knize.
Matematika Procvičíme si počítání do 100 a násobení 2- 6. Budeme hledat názvy osad a řešit slovní úlohy o penězích. U: 40-44, karty, IT,...
Opakuj si + - do 100 i jiné učivo ze školy.Kontroluj si pomůcky na rýsování, pravítko!
Svět kolem nás Zopakujeme si dýchací, oběhovou a nervovou soustavu.Seznámíme se s první pomocí.U: 40-44, IT, encyklopedie,... Stále si procvičuj poznávání hodin, i nové učivo ze školy.
Hudební výchova Zopakujeme si známé skladby na flétnu, naučíme se novou notu "e1". a "Říkanku o Honzovi". Budeme zpívat známé písničky.Procvičuj si hru na flétnu- d1 a e1
i všechny známé písničky.
Výtvarná výchova Sportovní dopoledne
Tělesná výchova Budeme cvičit v herně. Připravte si cvičební úbor a obuv na tělocvik.
Pracovní výchova Vysévání semen do předem připravených květináčků, nutné přinést semínka (jeden balíček řeřichy, petržele či pažitky..). Po pozorování růstu ve škole si děti květináčky odnesou domů. Do pracovní výchovy si dones semínka pažitky, řeřichy nebo petrželky. Stačí jedno balení.
Poznámky

19.3. Půjdeme do knihovny (4.-5. vyuč. hodina).

Všechny děti si přinesou v tašce průkazku do knihovny 

přečtenou knihu, o které budou vyprávět ostatním dětem. 

Knihy vrátíme a půjčíme si nové. Kdo by potřeboval, 

je možné si půjčení knihy o jeden měsíc prodloužit.


22.3. Sportovní dopoledne v hale na Dubině.

Děti příjdou ve sportovním oblečení s batůžkem, 

ve kterém budou mít cvičební úbor, svačinu, pití 

a dvě 10 min. jízdenky.


Půjdeme bruslit- termín upřesním.


Každou středu v době od 13:00 do 14:30 bude 

kroužek anglického jazyka pro žáky naší třídy.