• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány


Týdenní plán 2. A 16. 9. - 20. 9. 2019
HESLO TÝDNE: Bez práce nejsou koláče
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk Opakujeme písmena, hledáme dvojice písmen.
Opakujeme vlastní jména.
Zopakujeme si, co je písmeno, slabika, slovo, věta.
Český jazyk učebnice str. 11 - 14
Pracovní sešit 6 - 8
Psaní - píšeme tvary psacích písmen v písance
RKS - Hra Na jména
Budeme číst s porozuměním článek z čítanky Moje nejkrásnější prázdniny
Opakuj si písmena abecedy.
Opakuj si tvary psacích písmen.
V týdnu si napíšeme diktát písmen, slabik a jednoduchých slov. Můžeš si ho připravit - je v učebnici na str. 11 cv.18
Matematika Opakujeme sčítání a odčítání do 20.
Zahrajeme si početní hry.
Autobus
Stavby z kostek
Zvířátka dědy Lesoně
Měříme rozpětí a výšku a doplňujeme tabulku.
Pracovní sešit str. 6 - 13
Opakuj si sčítání a odčítání do 20.
Svět kolem nás Plán okolí školy, světové strany
Krajina z výšky
Učebnice str. 8 - 10
Pracovní sešit - str. 6 - 7
Nauč se názvy světových stran.
Hudební výchova Opakujeme písničky, které jsme se naučili loňský školní rok.
Opakujeme hru na flétnu.
Rytmizujeme texty písní.Výtvarná výchova Budem zapouštět barvy do mokrého podkladu dle vlastní fantazie. Do VV potřebujeme velký kelímek od jogurtu na vodu.
Tělesná výchova Do TV nenosím řetízky, náramky a prstýnky
Sraz u školy nejpozději v 7:35.
V batůžku: cvičební úbor, tenisky s bílou podrážkou a pití. (viz. zápis v notýsku).
Každé pondělí TV v tělocvičně u haldy. Všechny potřebné informace máte v deníčku.
Pracovní výchova Stavíme z konstruktivních stavebnic.
Poznámky

Informace pro děti a rodiče:

V pondělí děti přecházejí na TV do tělocvičny ZŠ U Haldy. Pokud někdo nemůže z nějakého vážného důvodu cvičit, odchází do TV také, ve škole není možné zůstat.

Celý týden se učíme dle rozvrhu hodin. Každý den si nachystej potřebné učebnice a pracovní sešity. Zkontroluj si pouzdro, zda máš ostrouhané pastelky, tužky. V tomto roce budeme používat "gumovací" pero Pilot. Děti píší domácí úkoly perem.

Děti se mohou zapojit do Logické olympiády, informace jsem Vám poslala. Zkuste děti přihlásit, jsou to chytré sovičky a získají další zkušenosti.

Chválím děti za přinesené pohlednice a mušličky.

Přeji Vám krásný zbytek víkendu a v pondělí se na druháčky těším ve škole.

P. uč. Martina