• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány
Týdenní plán 2. A 24.-28.6.
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk Procvičíme si probrané učivo.

Dočti knížky z knihovny, nezapomeň na podepsané "perličky". Domluvte se, zda si můžete půjčit novou knihu na prázdniny.
Matematika Procvičíme si všechny známé početní operace v oboru do 100.
Svět kolem nás Zopakujeme si probrané učivo. Při procházkách a výletech pozoruj letní přírodu.
Hudební výchova Připomeneme si známé skladby a písničky.Hrej si na flétnu pro radost.
Výtvarná výchova Prázdniny.
Tělesná výchova Budeme cvičit v herně. V případě příznivého počasí budeme cvičit venku.
Pracovní výchova Prázdniny
Poznámky

24.-27.6. Končí vyučování v 11:40

25.6. Knihovna- dočtěte knihy.

28.6. Rozdání vysvědčení za 2. ročník.

         Rozloučení v 8:45.

2.9. Zahájení školního roku 2019/2020


Milé děti, přeji vám i vašim rodičům krásné

a nekončící prázdniny plné pohybu, objevů a her.

Budu se na vás těšit 2.září v naší 3.A.

                                   Jana Komínková