• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány

"Dočkej času, jako husa klasu"         "Komu se nelení, tomu se zelení"   "Opakování matka moudrosti"

"Trpělivost růže přináší"                     "Ve dvou se to lépe táhne"              "Kdo hledá, ten najde"

"Práce kvapná, málo platná"              "Cvik dělá mistra"                             "Každý chvilku, tahá pilku"

"Těžko na cvičišti, lehko na bojišti"   "Kdo se bojí, nesmí do lesa"           "Cvik dělá mistra"
Týdenní plán 2. B TÝDENNÍ PLÁN
„ČTYŘLÍSTEK a SÝKORKY“
„Cvik dělá mistra“
20.1. – 24.1. 2020
Cíl týden: Učíme se upřímnosti a pokračujeme v konání dobrých skutků.

Předmět Ve škole Doma
Jazyk český Slabikotvorné R,L.
Doplňujeme y,ý po tvrdých souhláskách.
Opakujeme psaní u,ú,ů.
Skládáme souvětí ze slov a určujeme druhy slov barevným značením.
Vyprávíme příběh podle sestavené osnovy.
Dú na celý týden – „Čtyřlístek a jeho přátelé“.
Dú na celý týden – pracovní list, čteme s porozuměním.

Čtení Dílna čtení – pracujeme s naučným textem. Vyhledáváme informace.
INSERT.
Přinesu si svou knihu ke čtení.
Čteme každý den a zapisujeme stránky do své složky čtení.
Dú na 27.1. naučím se básničku, najdeš ji ve složce „Čtení“.
Psaní Procvičujme si tvary písmen v Písance. Píšeme slova s tvrdými souhláskami, slova s u,ú,ů a krátké věty. Dbáme na správný úchop psacího náčiní.
Matematika Počítáme do 80 bez přechodu přes základ 10, do 50 s přechodem.
Procvičujeme si násobilku 2,3,4,5.
Oblékáme krychli, násobilkové obdélníky.
Autobus, pavučiny, slovní úlohy.
Učebnice str. 23-26.
Dú na pátek – umím násobilku čísla 2,3,4. Naučím se násobilku 5.
Procvičuji +,- do 80.
Do Ma si budu nosit ostrou tužku a pravítko.
Svět kolem nás Různá povolání a jejich náplň, nemocnice a zásah při úrazu, televizní vysílání.
Opakujeme časové pojmy a určujeme čas na hodinách.
Dú procvičuji si hodiny – čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá.
Hudební výchova Rytmizace, intonační cvičení, opakování not a jejich umístění, nácvik písničky „Lyžování“, nácvik skladby „Zlatá brána“ – fis1. Dú na pátek - umím hrát notu fis1 a označený takt ve skladbě.
Dobrovolný úkol Čítanka str. 72-73.
Poznámky

Informace pro rodiče

VE STŘEDU 22.1. V 15:30 HOD SE KONAJÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY.

DOBRÉ RADY k lepšímu úspěchu.

1.  KAŽDÝ DEN URČUJTE ČAS – děti doma ukazují na hodinách čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá.

2.  ČTĚTE KAŽDÝ DEN – rozvíjíte u dětí slovní zásobu, upevňujete gramatická pravidla a obratné vyjadřování, rozvíjíte poznání světa.

3.  ČTĚTE KAŽDÝ DEN SE SPRÁVNOU VÝSLOVNOSTÍ – procvičujete si logopedii.

4.  KAŽDÝ DEN PROCVIČUJTE PSANÍ – diktátem, rozkladem a zápisem slov si dítě procvičuje dovednost propojování jednotlivých funkcí

 – zraku, sluchu a paměti – nezbytných pro snadnější a pohotovější psaní.

5.  KAŽDÝ DEN NAPIŠTE VĚTU – rozvíjíte u dítěte fantazii a představivost a správný slovosled.

6.  KAŽDÝ DEN SI HRAVOU FORMOU PROCVIČUJTE NÁSOBILKU – uvědomujeme si, že jde o pamětní dovednost.

7.  KAŽDÝ DEN SI OPĚT HRAVĚ PROCVIČUJTE SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 20 – předpoklad snadného sčítání a odčítání do 100.