• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány

"Dočkej času, jako husa klasu"         "Komu se nelení, tomu se zelení"   "Opakování matka moudrosti"

"Trpělivost růže přináší"                     "Ve dvou se to lépe táhne"              "Kdo hledá, ten najde"

"Práce kvapná, málo platná"              "Cvik dělá mistra"

"Těžko na cvičišti, lehko na bojišti"   "Kdo se bojí, nesmí do lesa"
Týdenní plán 2. B TÝDENNÍ PLÁN
„ČTYŘLÍSTEK slaví Vánoce“
„Všechno zlé je pro něco dobré“
9.12. – 13.12. 2019
Cíl týden: Snažíme se dělat radost druhým.
Předmět Ve škole Doma
Jazyk český Pravopis psaní u, ú, ů, dvojhlásky au, ou, eu.
Třídíme hlásky na samohlásky, souhlásky a dvojhlásky.
Užití spojek ve větách jednoduchých i souvětích.
Dú na celý týden – pracovní list „Čtyřlístek a jeho přátelé“.
Dú na každý den – čteme
s porozuměním.

Čtení Dílna čtení – odpovídáme na otázky, rozvíjíme svou představivost, učíme se poznávat charaktery postav. Čteme každý den a zapisujeme stránky.
Dú na pátek 20. 12. nauč se vánoční básničku /složka Čtení/.
Psaní Tvoříme a píšeme různé druhy vět.
Procvičujeme opisy, přepisy, zkoušíme diktáty slov a vlastních jmen. Přepisujeme věty.
Píšeme Písanku – procvičujeme písmena.
Matematika Násobení jako opakované sčítání stejných sčítanců.
Násobky čísla 2 a 3.
Násobilka 2.
Počítáme do 60 bez přechodu přes základ 10.
Učebnice str. 10-15.
Dú na celý týden: Procvičuj si MA od stránky 48 /1.díl/.
Dú na pátek – nauč se násobilku dvou a násobky čísla 3.
Svět kolem nás Čas – den, hodina, minuta.
Roční období a svátky v nich.
Učebnice str. 28-31.
Hudební výchova Hrajeme na flétnu a orientujeme se na notové osnově. Zpíváme koledy, rytmizujeme. Dú – procvičuji si skladbu „Hore, bratři“.


Dobrovolný úkol Dobrovolný úkol Přečtu si z Čítanky – str. 83.
Poznámky

Informace pro rodiče

Každý den čteme 10 min nahlas a zapisujeme stránky. Využijte tréninkové čtení. 

Na konci týdne si stránky sčítáme.

Ve čtvrtek 12. 12. od 15:00 – 16:30 hodin se uskuteční adventní odpoledne pro rodiče a děti „Adventní ladění“. 

 Adventní úkoly na každý den mají děti v deníčku.

V úterý 17. 12. jdeme s dětmi na vánoční dílny /bývalé Salesiánské středisko v Zábřehu/, 

cena 50,- Kč, tašku na výrobky, Odisku nebo 2x10 min jízdenku s sebou.

Krásný druhý adventní týden!