• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány
Týdenní plán 2. B Cesta do pravěku.
10. 6. - 14. 6. 2019
Předmět Ve škole Doma
Uč. str. 112-117 Moře
Opakování – slova souřadná a podřadná, druhy vět, i, í, y, ý, u, ú ů, skládáme větu, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, abeceda, vlastní jména, obecné názvy
předložky
Psaní
Písanka 3
str. 28-29 píšeme adresu

Čtení
čteme, hrajeme hry
Psaní
V písance bude poznačený úkol.
Čtení
Čti doma nahlas.
Dones do čtení knihu, kterou čteš a čtenářský deník.
M Opakujeme
Počítáme do 100
Opakujeme násobilku: 2, 3, 4, 5, 6
Uč. str. 45-60
Úkoly na procvičování a opakování učiva
Prosím procvičujte:
http://www.rysava.websnadno.cz/Matematika-2rocnik.html
http://matematika.hrou.cz/c/2.trida
http://matematika.hrou.cz/c/scitani-a-odcitani
https://skolakov.eu/matematika-2-trida
https://www.umimematiku.cz/cviceni-scitani-a-odcitani-nad-20
SKN ÚTERÝ
Opakujeme - uzavíráme známky

PÁTEK
opakujeme...
Učit se ze zápisků v sešitě.
HV hrajeme, zpíváme...
Trénujeme na divadelní představení.
Přines flétnu a noty.
AJ
VV, PV kreslíme, malujeme, tvoříme...
DOBROVOLNÝ ÚKOL Učíme se roli na divadelní představení.
TV plavání
Poznámky

INFORMACE PRO RODIČE:

Dobrý den,

Tento týden bude bez domácích úkolů. Uzavíráme známky.

V pondělí 10. června jedeme na generálku do kostela Sv. Ducha v Ostravě - Zábřehu. Odjezd je hned ráno v 8:00 od školy. Návrat v dopoledních hodinách. Tento den bez aktovek. Svačinu a oběd máme ve škole.

Ve středu 12. června v 15:30 bude vystoupení všech dětí - divadelní představení. Pastorační centrum, kostel Sv. Ducha, Ostrava - Zábřeh, viz. info v deníčku.

Ve čtvrtek 13. června v 15:30 budou třídní schůzky - klasifikace a škola v přírodě.

17. - 21. června jedeme na školu v přírodě - hotel Portáš, Nový Hrozenkov. Cena 2.500,-. V červnu prosím doplaťte zbytek peněz.

V pátek 28. června - vydávání vysvědčení.

Přeji krásné letní dny!!!

Renáta