• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány


Týdenní plán 5. A 9.12. - 13.12. 2019
Předmět Ve škole Doma
ČJ Učebnice str. 39-43; str. 62-64.
Prac. sešit str. 22-24; str. 29-31; str. 25/2; str. 37/6; str. 39/10.
Pokračujeme: předpony s+z; přídavná jména.
Opakujeme: slovní druhy; shoda přísudku s podmětem; vyjmen. slova.
Domácí úkoly dle zadání.
Stále si procvičuj vyjmenovaná slova a každý den si urči alespoň v jedné větě slovní druhy a podmět s přísudkem!.
Hledej příbuzná slova k vyjmenovaným slovům a každé nově nalezené si zapiš do tabulky ve školním sešitě JČ - budu kontrolovat.
MA Prac. sešit str. 49-52.
Pokračujeme: dělení velkých čísel; čísla v řádech milionů a miliard.
Domácí úkoly dle zadání.
Stále si procvičuj zápis a čtení velkých čísel a zaokrouhlování.
AJ V pátek 13.12. test 3.lekce (slovíčka UNIT 3 v prac. sešitě str. 95; sloveso to LIKE; přivlastň. pád + zájmena; hodiny; příd. jména mladší + starší; jídlo).
Učebnice str. 19-22.
Prac. sešit str. 22; 24-25; 28.
Opakování na test.
Pokračujeme: použití určitého a neurčitého člena ve větě + popis, co jsem měl k jídlu (snídaně, oběd, večeře).
Nově: příslovce ve větě.
Domácí úkoly dle zadání.
Připravuj se na test v pátek 13.12. (uč se z modrého sešitu).

SKN - Dějiny 1. světová válka
str.22, 23
Test 19. st.
SKN - Příroda Podnebné pásy - subtropický a mírný pás
str. 35 -37
SKN - Vlastivěda Ústecký a Liberecký kryj
str. 18 - 21
DÚ doplnit pracovní list v sešitě
ČTENÍ Čteme z knihy na pokračování -
J. Foglar "Hoši od Bobří řeky".
Práce s prac. listy a čtenářským deníkem.
Přines vypracovaný "PŘÍBĚH MÉHO DOBRODRUŽSTVÍ" + namalovaný obrázek.
INFORMATIKA Sphero roboti Zjistit a zapamatovat si přihlašovací jméno a heslo ke svému emailu.
Výtvarná výchova Vánoční dekorace Přinesu si kousky krajek, stužek
Poznámky

VÁNOČNÍ TRHY

V úterý 10.12. jdeme s dětmi do centra Ostravy na vánoční trhy.

Budeme se učit 1.hodinu (JČ zůstane v pondělí ve škole).

S sebou do batůžku pití, svačinu, 2x jízdenka, TEPLÉ! oblečení, peníze na nákup čaje, dárečků (max. 200,-Kč).

Návrat na oběd. 

V případě deště přeložíme na jindy.


VÁNOČNÍ DÍLNY

V úterý 17.12. se neučíme - budeme mít ve třídě vánoční tvoření.

Na zakoupení materiálu vybírám 50,-Kč ( případné přebytky po vyúčtování vrátím).

Již vybírám. 


VÁNOČNÍ POSEZENÍ

V pátek 20.12. se neučíme - budeme mít ve třídě posezení u stromečku s nadílkou, s punčem, cukrovím a koledami.

Děti přinesou vylosovanému kamarádovi dáreček + prosím, můžete-li, dejte dětem do krabičky trochu cukroví na pohoštění a ochutnávku.

Děkujeme  


Ať plamen adventních svíček zažehne ve Vašich srdcích ohýnek lásky, míru a rodinné sounáležitosti!

Přeji Vám krásnou, již druhou adventní neděli a celý čas Adventu!