• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány
Týdenní plán 7. A Výlet 26.6. do Darkoviček a arboreta v Novém Dvoře: sraz v 7.45 před budovou ZŠ logopedická na ulici Aviatiků v Hrabůvce. Návrat tamtéž v 14.45. Sebou svačinu, pití, kapesné.
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk P
Matematika R
Zeměpis H Á
Ruský jazyk E Z
Anglický jazyk Z D
Dějepis K N
Fyzika É I
Přírodopis N
Výchova k občanství Y
Poznámky