• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány


Od druhého týdne výuky mají děti ve škole k dispozici tablety. Nemusí si tedy nosit učebnice matematiky, fyziky, zeměpisu a českého jazyka. 

Sešity, pracovní sešity a další pomůcky do jednotlivých předmětů budou nosit i nadále.

Týdenní plán 7. A Týden od 16. 9. - 20. 9. 2019
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk Slova jednoznačná a mnohoznačná s. 12, opakování liter., pojmů, popis Opakování pravopisných pravidel.
Do konce května referát o knize.
DÚ-s.13 cv.4, vybrat 4 slova, ke každému slovu 2 věty v různých významech
Matematika Mříž III str.73
Šipkové grafy str. II str. 75
Příprava na test ze součinových čtverců
Zeměpis Tichý a Atlantický oceán
- viz. praovní listy
Ruský jazyk 2. lekce - rodina a rodinní příslušníci (slovní zásoba), nácvik psaní písmene K,k
Uč str: 10-11, Ps str: 3-4
Út/Pá - ústní zkoušení základních frází (viz červený sešit) :-)
Anglický jazyk lekce Unit 0A
- slovíčka z pracovního sešitu (subjects, facilities)
- učebnice str. 10 - 13
Zopakovat slovíčka
- school subjects
- facilities
Dějepis Slované - učivo pracovního listu
Opakování - práce s prameny a vyhledávání informací o historických pramenech
Průběžné opakování probraného učiva
Fyzika Těleso
- pohyb dvou těles
- trajektorie a dráha pohybu
Přírodopis Obratlovci
- základní systém vyšších obratlovců
- ryby
Výchova k občanství aktuality,opakovací test z pojmů(viz sešit),mezilidská komunikace,členové rodiny celoroční sledování aktualit z domova i zahraničí
Poznámky