TOGlic rozvíjí klíčové kompetence žáků:

Komunikativní kompetence

  • vyslechnutí a pochopení názoru jiného žáka
  • diskuse, argumentace a obhajoba vlastního názoru

Kompetence sociální a personální

  • spolupráce ve skupině, rozdělení rolí, diskuse

Kompetence k řešení problémů

  • pochopení problému, nalezení a aplikace vhodného postupu řešení
  • samostatné řešení problému

Rozvoj komunikačních dovedností

Tablety, chytré telefony a další zařízení jsou výborným nástrojem na on-line komunikaci. Ale ve třídě? S TOGlicem se toho bát nemusíte - komunikace mezi žáky probíhá v reálném světě, z očí do očí. Žádná diskuzní fóra, chat a sociální sítě. Při řešení úloh ve třídě žáci během pár vteřin začínají spolupracovat a rozvíjejí své komunikační dovednosti. TOGlic umožní dělat věci, které znáte, způsobem, který nečekáte.