• Úvod
  • Třídy
  • Organizace školního roku

1. Organizace školního roku 2018/2019

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019

Podzimní prázdniny - pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny - od soboty 22. prosince 2018 do středy 2. ledna 2019. 

Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny - pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny – 4. – 10. února 2019.

Velikonoční prázdniny - čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 1. července 2019 do pátku 30. srpna 2019

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

2. Třídní schůzky - se konají vždy ve čtvrtky

1. schůzka  - 1. 11. 2018

2. schůzka  - 10. 1. 2019

3. schůzka  - 4. 4. 2019

4. schůzka  -  13. 6. 2019


2. Význam zkratek v rozvrhu a vyučující:

Cj - český jazyk (Kateřina Síkorová), Inf - informatika - počítače (Petr Papavasilevský), Aj - anglický jazyk (Tomáš Majliš), M - matematika (Lucie Bartošová), Vo - výchova k občanství (Tomáš Majliš), D - dějepis (Tomáš Majliš), Fy - fyzika (Petr Papavasilevský), Pp - přírodopis (Martina Šrámková), Z - zeměpis (Zdislav Krokosz), Tv - tělesná výchova (chlapci - Zdislav Krokosz, dívky - Petra Dendisová), Pv - pracovní výchova (Tomáš Majliš), SPP - speciálně pedagogická péče (Simona Gongolová)

EV? - estetická výchova: a) EVH - hudební (Tomáš Majliš), b)  EVD - dramatická (Tomáš Majliš), c) EVV - výtvarná (Kateřina Sikorová), 

3. Tablety
V tabletu jsou nahrané elektronické učebnice a aplikace, takže žákům odpadá povinnost tahat těžké batohy s knihami. Do školy si budou nosit jen pracovní sešity, jazyk český a oblíbenou knížku na čtení. Učebnice si nechávají na výuku doma.