• Úvod
  • Třídy
  • Hledej pramen vody 2017

V tomto školním roce jsme se přihlásili do soutěže společnosti OVAK

"HLEDEJ PRAMEN VODY 2017"!

Čeká na nás spousta úkolů a putování.....

Takovou jsme si udělali nástěnku ke "Světovému dni vody"

Dělali jsme si i průzkum, většina dětí z naší budovy pije vodu z kohoutku 

a pokud má PET lahve, tak je třídí! Tak to je dobře!

Byli jsme u řeky Ostravice...

Ve druhém kole jsme museli zjistit mnoho informací o úpravě a čištění vody...