• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány
Týdenní plán 8. A od 6.1 do 10.1.
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk literatura-práce s textem.čtení s porozuměním,historická próza
mluvnice-věta a souvětí od str 55,opakování učiva pravopisu,test
sloh- kino
opakování dle sešitu,příprava na test 13.1.2020-přehled,autor,dílo, 14.1.2020 test z vedlejších vět
Anglický jazyk Unit 3A
- učebnice str. 38 -39 ( budoucí čas)
- str. 40-41 - first conditional
- pracovní sešit - str. 24 - 27
- Slovíčka - testy: píšu předem domluvené termíny
- 21.1. - nepravidelná slovesa (be, beat, become)
- 24.1. - 3A
- 28.1. - 3A+3C
- 6.2. - 3B
Opakovat -
- slovíčka 3 lekce
- nepravidelná slovesa - začínáme (be, beat, become) - přidávat budeme po 3 slovesech - tabulka učebnice str.110 - 111
Ruský jazyk čtení,pracovní sešit,číslovky a čas,tvoření vět,nahrávání čtení,časování sloves,volný čas,přídavná jména opakovat azbuku,číst texty,procvičovat učivo ze sešitu,tvořit věty ze zadaných sloves a přídavných jmen
Matematika Rovnice, zkouška, úpravy rovnic (učebnice 44) V pondělí 20.1. test na rovnice
Zeměpis Západní Evropa – Velká Británie a Irská republika
viz. pracovní list
Opakovat: Velkou Británii
Dějepis Třicetiletá válka - učivo pracovního listu
Habsburkové - Marie Terezie a Josef II
Opakování - Stavovské povstání
Fyzika Elektřina, elektrický náboj, vlastnosti elektrického náboje. / St. 16. 1. - test z aktuálního tématu.
Chemie Atom
- základní pojmy
- vztahy mezi počty protonů a elektronů v atomu
- protonové číslo, práce s periodickou soustavou prvků
Přírodopis pohybová soustava-jména svalů a jejich umístění na těle Máte doma zajímavou knihu o člověku? Přineste ji do školy ukázat ostatním
Výchova k občanství Stát a hospodářství
- nabídka, poptávka, fungování trhu
Příprava aktualit (vybraní žáci)
Poznámky