• Úvod
  • Třídy
  • Živá knihovna povolání a studijních možností

V Dolní oblasti Vítkovic jsme navštívili tzv. Živou knihovnu povolání a studijních možností, v rámci které se žáci mohli informovat u jednotlivých zástupců středních škol o učebních oborech, které mohou v budoucnu studovat. Také si mohli vyzkoušet řadu přístrojů, které s obory přímo souvisí.