V tomto školním roce probíhá celoškolní projekt na zlepšení čtenářské gramotnosti ,,Celá škola čte".

Naše čtenářská dílna se nazývá ,, Kniha - můj kamarád"