• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány
Týdenní plán 8. B
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk Ml - předložky z,ze/s,se. Uč str: 39-40
Li - B. Němcová - život a dílo
Sl - výklad
Út 29.1. - pravopisné cvičení (psaní předložek s,se/z,ze), uč str: 39/cv 10
Matematika Množiny všech bodů dané vlastnosti - osa úsečky a osa úhlu str.143-148
Thaletova kružnice str.78-82
Lineární rovnice str. 127-128
Dú - od 26.11. dobrovolné dú se z dú píše každou hodinu desetiminutovka !!!
Anglický jazyk Práce s textem - uč. str. 24- 25 (četba, poslech, překlad, otázky)
- průběhový minulý čas
- budoucí čas - uč. str. 26 - 28
- pracovní sešit - str. 16 - 18
Opakování nepravidelná slovesa
- slovíčka lekce 2A
- test - stupňování přídavných jmen, tvorba příslovcí
Výchova k občanství Mezinárodní organizace.
Zeměpis Dánsko. Stále přetrvává úkol, který byl určen ke splnění do 30.9. a stále jej žáci neumí. Umět zařadit evropské státy do regionu (západní, jižní, severní apod.) a umět hlavní města evropských států.
Přírodopis Oběhová soustava - srdce, cévy , složení krve, krevní skupiny Příští týden bude test podle knihy a pracovních listů.
Fyzika Elektřina, elektrický náboj, elektronování těles, učebnice: s 44 - 48 Příprava na test: magnetismus, magnetické póly Země 8. 1.
Dějepis České stavovské povstání - pracovní listy Reformace a české stavovské povstání
Ruský jazyk opakování slovní zásoby a azbuky,časování sloves,volný čas,mám či nemám rád,test každou středu od 17.10 test ze slovíček
a zkoušení čtení
Chemie Směsi
- co je směs
- suspenze, emulze, pěna, mlha, dým
- oddělování směsí
Příprava na test - směsi

Opakovat značky již probraných prvků, budeme průběžně kontrolovat
Poznámky