• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány
Týdenní plán 8. B
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk Ml - významové poměry mezi větami hlavními. Uč str: 49-51
Li - májovci (Jan Neruda)
Sl - líčení
Učit se souřadící spojky (významové poměry mezi větami hlavními) :-)
Matematika Slovní úlohy str.136-139
Vyjádření neznámé ze vzorce str.139-140
Test 29.3. Slovní úlohy řešení rovnicemi
Anglický jazyk Lekce 4B - minulý čas nepravidelných sloves.
Procvičování budoucího času - will
- first conditional (uč. str. 42 - 43)
- poslech, četba, překlad - str. 44 - 45
Opakování nepravidelná slovesa
- slovíčka lekce 4A a B
Výchova k občanství Absolutní a relativní chudoba.
Zeměpis Polsko, Slovensko. Vytvořit na 25.3. pětistránkovou prezentaci o 5 slovenských osobnostech, kdy na jedné stránce bude 1 osoba, u které bude zdůrazněn význam proč se osobností stala.
Přírodopis Oběhová soustava - srdce, cévy , složení krve, krevní skupiny Příští týden bude test podle knihy a pracovních listů.
Fyzika Reostat jako dělič napětí. Odpor vodiče. Uč: s. 87-91 Popis funkce reostatu. Výpočet odporu vodiče.
Dějepis České stavovské povstání - pracovní listy Reformace a české stavovské povstání
Ruský jazyk opakování slovní zásoby ,časování sloves,pracovní sešit str 58-59,učebnice str 54-56,řadové číslovky,čtení,sloveso chtít,pohádka každou středu od 17.10 test ze slovíček a vět
a zkoušení čtení
Chemie Atom, prvek
- složení atomu
- vybrané prvky
- periodická soustava prvků
Poznámky