• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány
Týdenní plán 8. B
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk Ml -shrnutí a opakování učiva VIII.r.
Li - Národní divadlo
Sl - vypravování
Matematika Statistika – základní pojmy, rozdělení četností str.157-169
- Geometrie – opakování I - str. 57 - 58 Dominik
Opakovat: malou a velkou násobilku!!! + statistika
Anglický jazyk Lekce 4B - minulý čas nepravidelných sloves.
Procvičování budoucího času - will
- first conditional (uč. str. 42 - 43)
- poslech, četba, překlad - str. 44 - 45
Opakování nepravidelná slovesa
- slovíčka lekce 4A a B
Výchova k občanství Terorismus.
Zeměpis Ukrajina.
Přírodopis Pohlavní soustava člověka, oplození a vývoj plodu, porod a fáze života Máte doma zajímavou knihu o anatomii člověka? Přineste ji ukázat do školy.
Fyzika Výroba a distribuce elektrické energie.
Dějepis Průmyslová revoluce a osobnosti 19. století
s. 85-105
Opakování: Počátky průmyslové revoluce
Ruský jazyk opakování,procvičování učiva,hodnocení pololetí,akce školy hezké prázdniny
Chemie Oxidy str. 60
- základní informace
- tvorba vzorců oxidů z názvu
- tvorba názvu oxidů ze vzorců
- významné oxidy a jejich vlastnosti
Opakovat značky již probraných prvků,
Oxidační čísla a jejich koncovky
Poznámky