• Úvod
  • Třídy
  • Bludné kameny

                                       "PUTOVÁNÍ ZA BLUDNÝMI KAMENY 2014 - 2015"

Letos naše třída zahájila projekt „Putování za bludnými kameny“.

V průběhu školního roku se dozvíme něco o vesmíru, pravěku, době ledové. O živé a neživé přírodě.
Poznávání těchto skutečností bude prolínat všemi předměty.


                                         Naše první cesta vedla do geologického pavilonu VŠB v Ostravě – Porubě.
Viděli jsme zde zkamenělé přesličky, plavuně a spoustu zkamenělých, již vyhynulých živočichů.
Velmi nás zaujaly i rozsáhlé mineralogické sbírky.
I když nám počasí nepřálo, se zájmem jsme venku před budovou vyhledali bludné balvany, které k nám byly přepraveny pohybem pevninského ledovce ve starších čtvrtohorách ze Skandinávie.


V hodině PV jsme tvořili ze sádry a tvrdnoucí hmoty „umělé fosílie“. Zjistili jsme tak, jakým způsobem asi probíhal proces „zkamenění“.