• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány


Týdenní plán 9. A Třídní schůzky s informacemi k přihláškám na střední školy se budou konat ve čtvrtek 10. 1. od 16:00 v jídelně školy. Účast rodičů je nutná!
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk Mluvnice - Tvoření věty a souvětí, mluvnický zápor s. 53-55
Literatura - meziválečná literatura, tvorba bratří Čapků, K. Poláček, E. Bass, I. Olbracht. M. Majerová, M. Pujmanová
Sloh - proslov s. 122
Opakovat pravopisná pravidla.
DÚ-napsat proslov, téma a osnova na str. 123, na 19.3.
Anglický jazyk Učebnice EZ6 / Slovní zásoba 6. lekce, minulý čas průběhový. Procvičovat užití minulého času prostého a průběhového.
Ruský jazyk Opakování azbuky (opis/přepis)
6. lekce - opakování předcházejících lekcí
Uč str: 65-67, PS str: 58-60
Četba příběhu z Uč str: 65-67
Zeměpis Lidé na Zemi.
Matematika řešení soustavy rovnic, slovní úlohy řešené rovnicemi nebo soustavami, slovní úlohy o pohybu, na směsi a společnou práci (prosinec, leden) V pátek 14. 12. test na slovní úlohy o pohybu ( pohyb za sebou nebo proti sobě)
Přírodopis Vznik a vývoj života na Zemi
Dějepis Nacismus v Německu (příčiny, důsledky)
- učebnice str. 30 - 31
- příprava prezentací - práce s programy, seznam literatury (jak správně uvádět)
test: Hosdpodářská krize a první republika
Výchova k občanství Právní systém - formy státu
- zastupitelstva
- volby
- příprava aktualit
Chemie Uhlovodíky
- názvosloví uhlovodíků
- alkany, alkiny, alkeny
- vzorce uhlovodíků
- vlastnosti a využití vybraných uhlovodíků
Opakovat názvosloví uhlovodíků
Fyzika Tepelné motory, princip činnosti spalovacího motoru. Prohlédnout si animaci činnosti parního stroje.
Poznámky