• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány


Týdenní plán 9. A Ve čtvrtek 23. 5. 2019 divadelní představení.
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk Mluvnice - slovosled s.78
Literatura - literatura samizdatová, exilová
Sloh - životopis
Opakovat pravopisná pravidla.
Anglický jazyk Slovni zásoba (téma hudba) a gramatika (trpný rod -passive), učebnice EZ4, Unit 7.
Ruský jazyk Lekce č.8 - město, bydliště, důležité budovy aj.
Uč str: 90-92, PS str: 80-82
Slovní zásoba: Ps str: 90-91
Zeměpis Lidé na Zemi. Politická mapa.
Matematika řešení soustavy rovnic, slovní úlohy řešené rovnicemi nebo soustavami, slovní úlohy o pohybu, na směsi a společnou práci (prosinec, leden) V pátek 14. 12. test na slovní úlohy o pohybu ( pohyb za sebou nebo proti sobě)
Přírodopis Vnitřní geologické děje
- pohyby litosférických desek, vrásnění, sopečná činnost, zemětřesení
- vznik a průběh geologických dějů
- vliv geologických dějů na člověka
Dějepis Nacismus v Německu (příčiny, důsledky)
- učebnice str. 30 - 31
- příprava prezentací - práce s programy, seznam literatury (jak správně uvádět)
test: Hosdpodářská krize a první republika
Výchova k občanství Právní systém - formy státu
- zastupitelstva
- volby
- příprava aktualit
Chemie Organické sloučeniny
Aldehydy a ketony str. 59
- názvosloví
- chemické vzorce uhlovodíků
- vlastnosti a využití vybraných uhlovodíků

Opakovat názvosloví uhlovodíků
Fyzika Vznik a šíření zvuku, rychlost zvuku v různých prostředích a odraz (ozvěna a dozvuk)., učebnice s.79 - 85
Poznámky