• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány


Týdenní plán 9. A Třídní schůzky s informacemi k přihláškám na střední školy se budou konat ve čtvrtek 10. 1. od 16:00 v jídelně školy. Účast rodičů je nutná!
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk Mluvnice - Slovesné třídy s. 39
Literatura - meziválečná literatura, K. Čapek
Sloh - vypravování s.115
Opakovat vyjmenovaná slova, pravopisná pravidla, druhy zájmen
Anglický jazyk Učebnice EZ4 / Opakovací lekce, s. 4-9, opakovat si tvoření minulého času u pravidelných a nepravidelných sloves
Ruský jazyk Opakování azbuky (opis/přepis)
5. lekce - čas, hodiny, škola
Uč str: 53-55, PS str: 56-57 (slovní zásoba)
Slovní zásoba z Ps str: 56-57 + z malého sešitu - téma škola, v Po 21.1. bude ústní zkoušení :-)
Zeměpis Pardubický kraj.
Matematika řešení soustavy rovnic, slovní úlohy řešené rovnicemi nebo soustavami, slovní úlohy o pohybu, na směsi a společnou práci (prosinec, leden) V pátek 14. 12. test na slovní úlohy o pohybu ( pohyb za sebou nebo proti sobě)
Přírodopis Vznik a vývoj života na Zemi
Dějepis Nacismus v Německu (příčiny, důsledky)
- učebnice str. 30 - 31
- příprava prezentací - práce s programy, seznam literatury (jak správně uvádět)
test: Hosdpodářská krize a první republika
Výchova k občanství Hospodářství - státní rozpočet, ministerstva, daně, DPH
- práce na internetu (hledání informací)
- učebnice str. 53 - 55
- příprava aktualit
Chemie Uhlovodíky
- názvosloví uhlovodíků
- alkany, alkiny, alkeny
- vzorce uhlovodíků
- vlastnosti a využití vybraných uhlovodíků
I nadále opakovat oxidační čísla a příslušné přípony (budeme průběžně prověřovat)
Fyzika Šíření tepla, šíření tepla vedením a prouděním, učebnice s. 26 - 31 Příprava na test: výpočet přijatého nebo odevzdaného tepla, 8.1.
Poznámky