• Úvod
  • Třídy
  • Poznávací výlet do Olomouce (23.6. 2017)

Výlet do Olomouce a muzea Pevnost poznání

Na závěr školního roku jsme si udělali školní výlet do Olomouce, kde jsme obdivovali památky tohoto moravského města a zavítali jsme i do muzea Pevnosti poznání, kde jsme si mnohé exponáty mohli vyzkoušet i na vlastní kůži :-)