• Úvod
  • Třídy
  • Učíme se pomáhat - projektový den

Náš celoroční projekt o nadacích jsme obohatili setkáním s misionářem, který se věnuje dětem v Africe. Nejdříve jsme ostatním žákům představili prezentace některých našich nadací (např. Člověk v tísni, Kapka naděje, Dobrý anděl aj.). Naše prezentace se střídaly s představováním darovacích charitativních certifikátů, o kterých mluvili žáci z 9.B. Po velké přestávce jsme se dozvěděli i o konkrétní misionářské práci v Africe.