• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány
Týdenní plán 9. B 24. - 28.6. 2019

Milí žáci, poslední pracovní týden ve škole a pro Vás i poslední v základní škole logopedické. V pondělí, úterý a čtvrtek máte do 11:40 hodin, ve středu výlet (informace jste již obdrželi) a v pátek závěrečné rozloučení s druhým stupněm :-) P.V.

Předmět Ve škole Doma
Jazyk český Ml -shrnutí a opakování učiva
Li - česká próza v letech 1968-současnost (vybraní autoři/díla), zfilmovaná díla
Sl - úvaha/proslov
Jazyk anglický Unit 5B
str. 62 - 63
Gramatika: tázací dovětky, questions words,
Praktický jazyk: povídání o městě., nakupování, trávení volného času
Matematika Finanční matematika
- termíny finanční matematiky
- jednoduché úrokování
- výpočet jistiny
- slovní úlohy

Geometrie - Pravoúhlé promítání
- půdorys, nárys, bokorys
- zobrazování těles v pravoúhlém promítání
- kótování
- řešení úloh
Dějepis Opakování - Mnichovská dohoda, Počátek 2. svět. války (individuální prezentace) - učebnice str. 45 - 47 Prezentace
Zeměpis Politická mapa světa.
Přírodopis Ekosytémy, jejich význam, dopad činností člověka na ekosystémy.
Přirozená a umělá sukcese (výběr)
Fyzika Vesmír, sluneční soustava, vznik a formování slunečních soustav.
Chemie Organické sloučeniny
Karboxylové kyseliny str. 62
- názvosloví, chemické vzorce
- vlastnosti a využití vybraných karboxylových kyselin

Cukry a jiné příbuzné látky str.65
Opakovat názvosloví uhlovodíků
Jazyk ruský Azbuka - opakování (opis/přepis)
Lekce č.9 - četba, opakúkoly v pracovním sešitě.
Výchova k občanství opakování,procvičování učiva,hodnocení pololetí,akce školy hezké prázdniny
Poznámky