Milí rodiče a kamarádi předškoláci!
Jako obvykle i v letošním školním roce pro Vás připravujeme odpoledne plné her a zábavných činností.  
Každý čtvrtek se budeme setkávat u nás ve škole - ZŠ logopedická na ulici U Prodejny 1661/4 v Ostravě - Hrabůvce -  a hrát si s našimi kamarády. 

Bude se na Vás těšit pan "Slabika", "Hláskář", "Počtář", "Pohádkář". "Písnička", "Sportovec" a pan "Pastelka". Určitě za námi přijde i spousta jiných kamarádů, ale to se už nechte překvapit. 

 Nebojte se a přijďte mezi nás!

Začínáme 22. února 2018 ve 13:30 hod na ZŠ logopedické U Prodejny 1661/4 v Ostravě-Hrabůvce.

Co nabízíme?
 • hravou formou připravujeme děti na zvládání prvních krůčků ve škole
 • rozvíjíme grafomotorické dovednosti
 • věnujeme se sluchovým hrám, sluchovému rozlišování hlásek ve slovech a sluchové paměti
 • rozkládáme a skládáme slova na slabiky - pomůže nám pan "Slabika"
 • rozkládáme a skládáme slova na hlásky - nenechá nás v tom pan "Hláskář" a "Hlásulky"
 • probouzíme hlásky a hledáme, kde se ve slově schovaly
 • rýmujeme, rytmizujeme říkadla
 • trénujeme paměť sluchovou i zrakovou
 • cvičíme a rozvíjíme si hrubou motoriku - koordinaci celého těla
 • cvičíme a rozvíjíme si jemnou motoriku - koordinace ruky
 • rozvíjíme matematickou představivost, vycházíme ze zkušeností dětí
 • uplatňujeme prvky matematiky prof. Hejného
 • učíme se hrou a prožitkem