Připrava na přijímačky 18.9.2017

PŘÍPRAVA  NA  PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY  NA  SŠ ( 4-leté obory s maturitou) pro 8. a 9. ročník

Ve školním roce 2017/2018 mají žáci 8. a 9. ročníku možnost navštěvovat přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Nejedná se o doučování!!!

Příprava probíhá 1x 45 min. týdně cca od 6.55 hod. (středa - Matematika, čtvrtek - Český jazyk) za jeden předmět, a to říjen – přijímací zkoušky (konec dubna). Žáci se mohou přihlásit do obou nebo i jen jednoho předmětu. Přípravka se uskuteční, pokud se přihlásí 5 a více žáků do skupiny v každém ročníku.

Český jazyk – p. u. Sembolová – cena 800 Kč

Matematika – p. u. Šrámková  –  cena 800 Kč

Nezávazné ukázkové hodiny pro zájemce proběhnou v 26.9. 2017 (úterý) z Českého jazyka, 27.9.2017 (středa) z Matematiky. Přihlášky je pak nutné odevzdat do 26. září 2017, platba do 15. října 2017.