Projekt je podpořen z rozpočtu SMO částkou 50000,-

Cíl projektu

Cílem projektu je podpora čtenářské gramotnosti, kroužek anglického jazyka, čtení v přírodě.

VÝJEZDOVÉ ČTENÍ

Čteme v přírodě „Od staré knihy po novou“

 • čtení jako prostředek i nástroj lidské kultury k získávání znalostí, dovedností, budující hodnoty a postoje jedince
 • dvoudenní akce zaměřená na četbu s porozuměním v přírodě – budování pozitivního vztahu ke čtení a knihám, rozvíjení potěšení z četby a vnitřní potřeby číst
 • sdílení svých prožitků, pochopení sdílet své zážitky s dalšími čtenáři
 • písmo ve starých knihách – prohlídka zámku a staré knihovny
 • zkoušíme psát písmem našich předků
 • výroba vlastní knihy s ilustracemi a grafickou úpravou úvodní stránky
 • exkurze – návštěva tiskárny ve Frýdku – Místku

AUTORSKÉ ČTENÍ - čtvrtletní čtení s oslovenými hosty

 • čteme se známou osobností – herec, konzervatorista, zpěvák
 • čteme s žáky 2. stupně ZŠ
 • čteme s babičkou
 • čtení s rodiči

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY - jedenkrát za měsíc v odpoledních hodinách

 • čtení s otázkami – tvorba otázek, které pomáhají porozumět tomu, co je napsáno
 • čtení s předvídáním - předvídání děje v průběhu četbu - před čtením, při něm i po něm
 • čtení s tabulkou předpovědí – přehledný záznam, zpřesňuje porozumění.
 • debata s autorem – zkoumání záměru autora, co textem chtěl říct
 • grafická schémata – myšlenková mapa, mapa příběhu, pojmová mapa, Vennův diagram, tabulka postav – pomáhající upořádání informací
 • literární dopisy – osobní záznamy z četby – krátké dopisy
 • podvojný deník – citace textu s vlastním komentářem
 • metoda I.N.S.E.R.T. – rozvíjení kritického myšlení, práce s naučným textem
 • literární kroužky – zpracovávání úkolů k danému textu
 • výroba vlastního časopisu nebo komiksu

ORGANIZÉR NÁM ORGANIZUJE PRÁCI

PROŽITKOVÉ ČTENÍ - ČETBA JE ZÁBAVA - ČTENÍ NÁS BAVÍ

PŘÍBĚHOVÁ PRÓZA - REFERÁTY aneb jak seznámit ostatní s novou knihou


ANGLIČTINA HROU

 • Kroužek anglického jazyka pro 2. třídu – Angličtina se zvířátky
 • Anglická konverzace pro starší děti

OČNÍ HYGIENA „Proč dítě čtení nebaví“

 • přednáška pro děti a rodiče s očním lékařem
 • přednáška ortoptika