• Úvod
  • Náplň školního klubu

Ve školním roce 2018/2019 funguje školní klub formou zájmových kroužků. Kroužky vedou pedagogičtí pracovníci školy. Jsou připraveny čtyři kroužky, do kterých se mohou žáci přihlásit podáním zápisového lístku u paní vychovatelky Bc. Elišky Návratové nebo příslušného vedoucího kroužku.
Nedílnou součástí činnosti školního klubu je zajištění dozoru a náplně činnosti v průběhu volných hodin mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Vymezený časový prostor je vyhrazen na oběd a relaxační aktivity žáků - čtení knih, pobyt na školní zahradě, procházky do okolí školy, hra deskových her apod.

Náplň kroužků školního klubu


Dřevěná dílna

Vedoucí kroužku: Dušan Hudák

V kroužku pracují žáci ve školní dílně. Budou vyrábět různé předměty hlavně ze dřeva, ale i jiných materiálů - kov, plast. Žáci se zdokonalí v těchto činnostech - pilování, řezání, vrtání, měření, čtení výkresu, dodržování postupu práce, návrhování předmětů apod. Vyrobí si tak jednoduché hračky, krmítka pro ptáky, budky, letadla, předměty denní potřeby.  


Vaření

Vedoucí kroužku: Bc. Eliška Návratová

Kroužek je zaměřen na přípravu tradičních i netradičních pokrmů domácí a zahraniční kuchyně. Kroužek probíhá ve školní kuchyňce. Žáci si vyzkouší recepty teplé i studené kuchyně - předkrm, hlavní chod, polévky, pomazánky, buchty, dezerty, saláty. Během přípravy pokrmu se seznámí s hygienickými pravidly přípravy jídla, zásadami zdravého stravování, pracovat s kuchyňským nářadím a přístroji, při konzumaci také s estetikou a pravidly při stolování. 


Doučování z matematiky

Vedoucí kroužku: Mgr. Magdaléna Sasínová

Kroužek je zaměřen na procvičení základních matematický operací - sčítání, odčítání, násobení, dělení. Žáci mohou probrat čemu v matematice nerozumí, znuvu si mohou nechat vysvětlit látku. Zejména si ale procvičují a upevňují základní matematické dovednosti a postupy. Vedoucí kroužku spolupracuje s vyučujícími matematiky jednotlivých přihlášených žáků.


Sportovní kroužek

Vedoucí kroužku: Iveta Marsínová

Kroužek se zaměřuje na rozvoj pohybových dovedností a schopností. Cílem je u dětí vytvářet základní pohybové návyky a vytvářet pozitivní vztah k pohybové aktivitě. Náplní jsou různé sportovní aktivity - míčové hry, opičí dráhy, posilování, hry na zlepšení koordinace a správného držení těla aj. Kroužek pro svou činnosti využívá školní hernu a školní zahradu.