• Úvod
 • Školní projekty
 • Učení nás baví
 • Learning is fun

Projetk financovaný z prostředků EU v programu OP VVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002855

Zlepšování kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Aktivity

 • Číslo aktivity: II/3.1
 • Název aktivity: Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • Číslo aktivity: II/3.2
 • Název aktivity: Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • Číslo aktivity: II/3.4
 • Název aktivity: Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Číslo aktivity: II/2.2c
 • Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin Cizí jazyky
 • Číslo aktivity: II/2.1b
 • Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Matematická gramotnost
 • Číslo aktivity: II/2.11
 • Název aktivity: Tandemová výuka na ZŠ
 • Číslo aktivity: II/2.13b
 • Název aktivity: Nové metody ve výuce na ZŠ Matematická gramotnost