Stavební práce U Prodejny 1661/4 30.9.2018

Vážení rodiče,

od 2. 10. 2018 začnou na budově U Prodejny 1661/4 stavební práce, které se týkají zateplení budovy, opravy střechy a hlavně vybudování spojovacího koridoru - chodby mezi oběma částmi budovy, aby nemusely děti přecházet z jedné části budovy do druhé přes venkovní prostory před školou. Celá akce je naplánována majitelem budovy Úřadem městského obvodu Ostrava-Jih.

Práce budou probíhat za provozu školy, vnitřních prostor se nedotknou a nebude nijak omezen provoz školy. Prosím, abyste v průběhu stavby dbali zvýšené opatrnosti a bezpečnosti na staveništi. Žáci budou poučeni třídními učiteli a budeme rádi, pokud i Vy doma s dětmi promluvíte na téma bezpečného pohybu na staveništi. Práce jsou naplánovány na 24 týdnů tj. do dubna/května 2019.

Omlouváme se tímto za stížené podmínky a věříme, že i tuto rekonstrukci společně zvládneme.

Vedení školy