• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plán


Týdenní plán 8. A 14. - 18. 1. 2019
15.1. Knihovnická lekce, sraz v 7.50 v Ktriu, pak od 10. hod. taneční vystoupení v divadle J. Myrona (cena 80 Kč). Rozchod od divadla nebo od zastávky Elektra
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk literatura-práce s textem,čtení s porozuměním,literání skupiny 19 století
mluvnice-druhy vedlejších vět od str 45
sloh-mluvní cvičení,obohacování slovní zásoby
žáci dostali rozpis opakovacích testů-opakovat k nim,přečíst jednu knihu do 8.1.2019,zpaměti báseň do konce října,dobrovolný úkol-prezentace na PC na volné téma
Anglický jazyk Minulý prostý x minulý průběhový čas - uč. s 29-35.
Budoucnost will - uč. 36-39
Každé úterý - test slovíčka (viz prac. sešit)
Ruský jazyk opakování slovní zásoby i azbuky,volný čas,časování sloves,mám či nemám rád každou středu od 17.10. test ze slovíček,zkoušení čtení
Matematika Množiny všech bodů dané vlastnosti - osa úsečky a osa úhlu str.143-148
- Thaletova kružnice str.78-82
Opakovat malou i velkou násobilku !!!
Dú je zapsán v sešitě
Test 14. 1. Pololetní písemná práce
Zeměpis Benelux
- viz. pracovní listy
Zk hlavní města všech Evropských států - všichni až do odvolání
Test 17.1. Velká Británie a Irská republika
DÚ: Vypracovat PL v sešitě do 17.1.2019
Dějepis Důsledky reformace
Třicetiletá válka - české stavovské povstání (uč. 146 - 151)
Opakování - reformace
Fyzika Elektřina, elektrický náboj, elektronování těles, učebnice: s 44 - 48 Příprava na test: magnetismus, magnetické póly Země 8. 1.
Chemie Směsi
- co je směs
- suspenze, emulze, pěna, mlha, dým
- oddělování směsí
Opakovat značky již probraných prvků, budeme průběžně kontrolovat
Přírodopis Savci
- základní charakteristika
- stavba těla, způsob života

Hlodavci
Příprava referátu na vybraného zástupce savce
Výchova k občanství Kultura
- kulturní instituce v Ostravě
- kultura a média
Poznámky