• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plán


Týdenní plán 8. A 17.6. - 21. 6. 2019
Ve pondělí 17. 6. končí výuka ve 14.25.
Ve středu 19. 6. se učí 2 hodiny podle rozvrhu, pak olympijský běh, výuka končí v 11.40.
Ve čtvrtek 20.6. všichni začínají v 8.00, 1. a 2. hodina prezentace 9. ročníků, dále výuka podle rozvrhu.
V pátek 21. 6. Projekt: Dopravní výchova, konec výuky ve 11.40 hod.
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk opakování,procvičování učiva,hodnocení pololetí,akce školy hezké prázdniny
Anglický jazyk City life - 74-75
- opakování - minulý čas průběhový a prostý
- předpřítomný čas
Každé úterý - test slovíčka (viz prac. sešit)
Ruský jazyk opakování,procvičování učiva,hodnocení pololetí,akce školy hezké prázdniny
Matematika -Statistika – základní pojmy, rozdělení četností str.157-169

Opakovat malou i velkou násobilku !!! + statistika
Dú je zapsán v sešitě
Zeměpis Jihovýchodní Evropa – Srbsko, Kosovo, Černá Hora
- viz. pracovní listy
Opakovat: Chorvatsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina
DÚ: -
Dějepis Reformy Marie Terezie a Josefa II.
- Opakování - vznik USA
Opakování - Vznik USA
Fyzika Výroba a distribuce elektrické energie.
Chemie Oxidy
- základní informace
- tvorba vzorců oxidů z názvu
- tvorba názvu oxidů ze vzorců
- významné oxidy a jejich vlastnosti
Opakovat značky již probraných prvků,
Oxidační čísla a jejich koncovky
Přírodopis Mozek str. 48 (růžová)
- funkce nervové soustavy
- části nervové soustavy
- stavba mozku
- onemocnění nervové soustavy a úrazy
Opakovat na test stavba mozku
růžová učebnice str. 51
Výchova k občanství Kultura
- kulturní instituce v Ostravě
- kultura a média
Poznámky