Výsledky zápisu 1. třída 2019/2020 26.4.2019

Milí zájemci o 1. třídu naší školy,

pro příští školní rok 2019/2020 byli do 1. třídy přijati žáci pod těmito reg. čísly:

01/19
02/19
03/19
04/19
05/19
06/19
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19
23/19
26/19
27/19
29/19
30/19
31/19

V případě, že jste nenašli registrační číslo Vašeho dítěte, budete v příštím týdnu vyrozuměni dopisem o tom, že přerušuji řízení a čekám na aktuální zprávu SPC nebo že Vaše dítě nebylo přijato ke vzdělávání v naší škole.

Informace pro rodiče přijatých žáků:
V první polovině června proběhne informační schůzka rodičů budoucích prvňáčku, na kterou Vás pozvu prostřednictvím pozvánky v emailu.  Na ní se dozvíte všechny potřebné informace pro nástup do 1. třídy. Sdělení o tom, že dítě bylo přijato do naší školy, budu písemně oznamovat řediteli spádové školy, nemusíte tedy Vy nic oznamovat.
Budete-li chtít již v předstihu nakupovat nějaké věci na začátek školního roku, pořiďte pouze aktovku a pozdro. Ostatní věci dostanou děti ze školy, o podrobnostech se dozvíte na schůzce.


Mgr. René Macháč

ředitel školy