Výsledky zápisu 1. třída 2020/2021 30.4.2020

Milí zájemci o 1. třídu naší školy,

pro příští školní rok 2020/2021 byli do 1. třídy přijati žáci pod těmito reg. čísly:

01/20
02/20
03/20
04/20
06/20
07/20
08/20
09/20
10/20
11/20
13/20
14/20
16/20
17/20
18/20
21/20

V případě, že jste nenašli registrační číslo Vašeho dítěte, budete v nejbližších dnech vyrozuměni dopisem o tom, že Vaše dítě bohužel nebylo přijato k základnímu vzdělávání v naší škole.

Informace pro rodiče přijatých žáků:
Vaše dítě bylo přijato do 1. třídy naší školy. Mou povinností je v průběhu měsíce května informovat o tomto spádovou školu, kterou jste uvedli v žádosti o přijetí. V případě, že jste se rozhodli, že do 1. třídy naší školy nenastoupíte, prosím, abyste tuto skutečnost neprodleně oznámili na můj e-mail. Mohl bych tak vyhovět jiným zájemcům.
Informační schůzka k informacím ohledně nástupu do první třídy proběhne v měsíci červnu. Na schůzku budete pozváni e-mailem. Vše bude záviset na epidemiologické situaci a věřím, že se nám ji podaří zrealizovat.
Budete-li chtít již v předstihu nakupovat nějaké věci na začátek školního roku, pořiďte pouze aktovku a pouzdro. Ostatní věci dostanou děti ze školy, podrobnosti se dozvíte na schůzce. V případě, že se schůzka nebude moct uskutečnit, obešlu všechny rodiče e-mailem s potřebnými informacemi.

Mgr. René Macháč

ředitel školy