Adatpační pobyt

Adatpační pobyt

Marlenka

Marlenka

Zoo

Zoo

Vp

Vp

Vp

Vp

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

  • Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plán 1.B
Týdenní plány 1. B Hravé učení
20. - 24.9.2021
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk


Školák Pepa - str. 13 - 17

Sluchová percepce - poznej hlásku, slož slovo, dlouhá x krátká slabikaHrejte s dětmi slovní fotbal, poznávejte první a poslední hlásku ve slovech.

Psaní

Grafomotorika - rozcvička na uvolnění paží - kola a kolečka

ČÁRYMÁRY S PEPOU - STR. 6 - 10


Matematika

ČTEME ČÍSLICE 1,2,3  str.14,15

Práce s krokovacím pásem, zapisování počtu, součet


DÚ - matematická karta - odevzdej ve středu 22.9.

Svět kolem nás

ŠKOLÁK PEPA - osoby ve škole, povolání, pozdravy, naše třída


Hudební výchova

J.Nohavica - Kozel

"Pod naším okýnkem"

Stavba a držení flétny, dechová cvičení, nota celá, nota h1


Děti Vám doma zahrají notu h1 :-) a ukáží, jak se správně flétna drží !

Dobrovolný úkol
Řečová výchova

Oromotorická cvičení před zrcadlem, vymýšlej co nejvíce slov na dané písmeno, tleskej a krokuj dlouhou x krátkou slabiku


Dramatická výchova

Začarovaná třída - "Jsem někdo jiný

Pracovní výchova


Výtvarná výchova


Tělesná výchova

Cvičení v tělocvičně 22. 9. 2021

Do TV dejte dětem tričko, kraťasy nebo tepláky a boty s bílou podrážkou. Nezapomeňte také na pití (svačinku-ti co mají pravidelný dietní režim)

Odchod od školy v 7,45 hod. Aktovka zůstává ve škole.

Děkuji Mgr. Krčková


Poznámky

            

 


Milí rodiče,
ve čtvrtek 23.9. 2021 v 15.00 Vás srdečně zvu na třídní schůzky. Jak jsem psala, jedná se o milé popovídání, dětem se ve výuce daří dobře. Tento týden dětem zadám první opravdový domácí úkol, můžete se tedy nenápadně v úterý ptát, zda nemají něco od paní učitelky zadáno :-) Domácí úkoly si děti budou značit červenou tečkou a vy je naleznete zadány v týdenním plánu v kolonce "doma". 
Těším se na spolupráci a přeji pohodový týden !

Odkazy na fotografie:


https://zs-klokanek.rajce.idnes.cz/1.B_prvni_dny_ve_skole/