Pokus
Výtvarný kroužek
Hra 1 Řecko
Hra oběd
Ada 1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Třídy
  • Fotogalerie 2. A

1. září ve škole - zde.
Na zahradě jsme si zasadili květiny do truhlíku. Podívejte se, jak to máme krásné. Zde.
Parádně jsme si užili sportovní dopoledne na sportovišti v areálu Dona Bosca. Zde.
Ve výtvarné výchově jsme si zavzpomínali na léto u moře a malovali jsme mořské živočichy. Zde.
Vycházka v Bělském lese. zde.
První střípky z vyučování. Zde.
Výlet do Arboreta v Novém Dvoře zde, a do Slezského muzea v Opavě zde
Tvoříme si Mikuláše a anděla s čertem. Moc se nám to povedlo. Zde.
Jak jsme prožili Vánoce v naší třídě můžete vidět zde.
Lednové střípky z vyučování zde.
Jak si spolu užíváme ve škole v únoru, můžete vidět zde.
Pohoda v dílně čtení zde
Dubnové střípky z vyučování. "Stavíme bydlení" zde.
Zkoumáme vodu v krajině, vodní živočichy a rostliny v okolí vody. Vycházka k řece Ostravici zde.
Učíme se "kriticky myslet". Tvoříme myšlenkové mapy, skládáme texty, vyhledáváme v nich podstatné informace, sdělujeme si, co jsme se nového dozvěděli. Zde.
Ocenění dětí za plnění dubnových výzev naší školy. Zde. Naše Kristýnka se umístila na krásném 2. místě, jako Nejaktivnější žák. Splnila 20 výzev. Gratulujeme.
Oslava Dne dětí na školní zahradě.
V Lesní škole se nám moc líbilo.
Je před námi poslední červnová challenge - stavění a tvoření na téma: Ostrava - naše město. Zde.
Červnová challenge - Geometrie našeho města. Zde.
Pár záběrů z vyhlášení vítězů červnové výzvy zde.
Užíváme si v ZOO - zde.
Máme vysvědčení - zde.