• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány

TŘÍDA JAKO ŘEMEN

Týdenní plán 3. A Týden od 19. 10. do 23. 10.
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk Řazení dle abecedy
Párové souhlásky
Slova příbuzná, kořen slova, předpona, přípona
Druhy vět
Učebnice str. 24 - 28
Pracovní sešit str. 8 - 11
Písanka str. 12 - 15
Zopakuj si abecedu.
Procvičuj psaní párových souhlásek.
Napíšeme si diktát z učebnice str. 21 cv. 27.

Matematika Indické násobení
Pavučiny
Dělení
Rodokmen
Autobus
Hadi
Učebnice str. 17 - 19
Pracovní sešit str. 14 - 17.
Stále si opakuj násobení a dělení.

Svět kolem nás Zemský povrch, výška v krajině
Turistická, politická mapa
Jak využíváme a měníme krajinu
Práce s mapami
Učebnice str. 12 - 14
Pracovní sešit str. 8
Nauč se typy krajiny (nížiny, pahorkatiny...) a jejich výšku.
Jaké druhy map znáš? Co z nich můžeš vyčíst?
Anglický jazyk Lekce 2 - School time
Colours
Song: Classroom song
Poslech a čtení příběhu z učebnice
Učebnice. str. 14 - 18
Pracovní sešit str. 10, 11
Čti příběhy z učebnice str. 12, 13
Nauč se nová slovíčka uč. str. 15 a barvy str. 17.
Poslouchej CD k učebnici.
Hudební výchova Stupnice
Noty a houslový klíč
Poslech písní
Připrav si do HV svůj playlist oblíbených písní (název písně, zpěvák)
Poznámky

Až do odvolání je ukončena výuka plavání. Děti budou mít v pátky tělesnou výchovu. Pokud bude příznivé počasí bude TV probíhat venku. 

Ve dnech 26. a 27. října jsou žákům Ministerstvem školstvím uděleny dva dny volna na něž navazují státní svátek 28. 10. a dva dny podzimních prázdnin. Děti tak budou mít týdenní volno bez výuky.

Ve čtvrtek 22. 10. od 8, 00 hod. proběhne pro zájemce vánoční focení. Letáček dostaly děti v pátek. Zaznačte vzor a počet fotografií přímo do letáčku a pošlete do školy.


Přeji všem pevné zdraví a krásný podzimní týden.

Vaše paní učitelka Martina