• Úvod
  • Třídy
  • Dílna čtení

ČTEME S LADY, TRAMPEM A GUMPEM

Naše dílna čtení

1. Čteme ze svých knih - příběhová próza
2. Čteme 20 minut s porozuměním
3. Při čtení nerušíme ostatní 
4. Máme svůj pohodlný koutek ke čtení
5.
 Snažím se o textu přemýšlet

Metody a aktivity v našich dílnách
Předvídání z klíčových slov
Pětilístek
Brainstorming
Alfa box
Podvojný deník
I.N.S.E.R.T.
Životabáseň
Vennův diagram
Myšlenková mapa
Grafické organizéry
Tvrzení ano/ne