Adatpační pobyt

Adatpační pobyt

Marlenka

Marlenka

Zoo

Zoo

Vp

Vp

Vp

Vp

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

1. U6: Dopravní prostředky

Další fotografie zde.

2. Pasování na čtenáře

Další fotografie najdete zde.
3. oslava Matyho narozenin.