Adatpační pobyt

Adatpační pobyt

Marlenka

Marlenka

Zoo

Zoo

Vp

Vp

Vp

Vp

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

1. Přišel Mikuláš

Další fotografie najdete zde.

2. Tobi slaví narozeniny

3. Besídka pro rodiče

Další fotografie zde.

4. Vánoční dílna

D
alší fotografie najdete zde.
5. Filmové představení  Ledové království II.

Další fotografie najdete zde.
6. Vánoční posezení