Adatpační pobyt

Adatpační pobyt

Marlenka

Marlenka

Zoo

Zoo

Vp

Vp

Vp

Vp

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

První den ve škole


Stavitelé

Matematika- stavby z krychlí

Slavíme

Blahopřejeme!!!

Střípky ze třídy

Sportovní den

Další fotografie najdete zde.