• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány


"Dočkej času, jako husa klasu"         "Komu se nelení, tomu se zelení"   "Opakování matka moudrosti"

"Trpělivost růže přináší"                     "Ve dvou se to lépe táhne"              "Kdo hledá, ten najde"

"Práce kvapná, málo platná"              "Cvik dělá mistra"                             "Každý chvilku, tahá pilku"

"Těžko na cvičišti, lehko na bojišti"   "Kdo se bojí, nesmí do lesa"           "Cvik dělá mistra"

"I mistr tesař se někdy utne"              “S poctivostí nejdál dojdeš”             “Láska hory přenáší”

"Líná huba, holé neštěstí"                    "Zvyk je železná košile"                   "Kdo jinému jámu kopá...

Týdenní plán 3. B TÝDENNÍ PLÁN s Lady a Trampem
2..11. – 6.11. 2020
„Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.“
Cíl našeho týden: snažím se naslouchat při on-line výuce.
Předmět Ve škole Doma
Jazyk český Vyjmenovaná slova po Z - procvičujeme v doplňovačkách, přepisech a hrách.
Čteme dopisy s porozuměním a plníme zadané úkoly.
Procvičujeme si slovní druhy, skládáme slova do věty.
Dú na celý týden - „Deník Lady a Trampa“
Dú na čtvrtek - pracovní list „Začarovaná třída“.
Dú na pátek – umím vyjmenovat vyjmenovaná slova po Z.
Čtení Čteme a sestavujeme části textu. Čteme nahlas ze své knihy. Dú na 2.11. – nauč se recitovat báseň.

Anglický jazyk Opakujeme 2. lekci
fráze: This is my/your str. 16
učebnice str. 20-21
pracovní sešit str. 18-19
Trénujeme slovíčka pomocí programu alf od pondělí 19.10. do 22.10.
23.10. test slovíčka 2. lekce (program alf) uč. str. 15, 17, 19
Matematika Indické násobení – učebnice str. 24.
Opakujeme si násobilku 1-10.
Učíme se dělit 2,3,4,5,6,7,8.
Sčítáme pod sebou přes základ 10.
Řešíme gradované slovní úlohy.
Součtové trojúhelníky.
Učebnice str. 22, 24, 25.
Pracovní sešit str. 19-20.
Dú na celý týden – opakuj si násobilku -
1-8. Procvičuji si dělení 1-7.
Odkazy - https://www.zs-klokanek.cz/3-b/pracovni-listy-a-zajimave-odkazy/
Dú na ÚT – prac. sešit str.14, cv. 5, str. 15, cv. 6.
Dú na ST - prac. sešit str.17, cv.6.
Dú na PÁ – prac. sešit str.20, cv. 21.
Svět kolem nás Rodina – příbuzenské vztahy v rodině.
Hudební výchova Zpíváme si doma u meetu.
Sessaw
PV
Poznámky

INFORMACE PRO DĚTI A RODIČE

Od 2.11. (pondělí) se učíme distančně, výuka je povinná, nepřítomnost se omlouvá. 

Návod, jak se připojit najdete na webových stránkách, nebo facebooku. K připojení můžete používat školní iPad.

Děti budou mít vždy připravené učebnice, školní sešity, sešit vyjmenovaných slov, pracovní sešit do MA, 

pouzdro, vše do angličtiny.

JAK NA SKÉNOVÁNÍ – NÁVOD NAJDETE V SEESAW. Děti budou všechny práce skenovat 

a posílat jako splněný úkol do aplikace Seesaw k vyhodnocení.

VŠECHNY domácí úkoly posílejte naskenované do PÁ do aplikace Seesaw.

 ROZVRH HODIN

8:30 – 9:15

PŘESTÁVKA

9:30 – 10:15

PO

9:15 - 9:30

MA

ÚT

AJ

9:15 - 9:30

JČ + MA

 ST

JČ + MA

9:15 - 9:30

SKN

ČT

JČ + MA

9:15 - 9:30

AJ

9:15 - 9:30

MA

Přeji nám všem, ať to zvládneme, věřím, že společnými silami to opět dáme!

Krásný týden přeje p. uč. Hanka.