• Úvod
  • Třídy
  • Život u vody

Dnes jsme se vydali ke slepým ramenům řeky Odry, abychom se dověděli mnoho zajímavých

informací o živočiších ve vodě, na vodě i kolem vody. Sami jsme si některé i chytli a pomocí lupy

detailně prohlédli. Všechny jsme potom vrátili zpátky do jejich přirozeného prostředí.

Celé dopoledne se nám moc líbilo, jen byla škoda, že s námi nemohli být i naši nemocní spolužáci...