• Úvod
  • Třídy
  • Knihovna- květen

Opět jsme byli v knihovně v K- Trio. Každý měsíc si můžeme půjčovat

a číst knihy, které nás baví. Všechny děti se také zapojily

do soutěže "Lovci perel". Když po přečtení knihy, správně odpoví 

na dané otázky, dostanou perličku. Kdo nasbírá nejvíce?