• Úvod
  • Třídy
  • Rozloučení s 2.A

Po celoroční práci jsme v pátek 28.6. dostali svá vysvědčení, 

popřáli si krásné prázdniny a rozjeli se užívat si své zasloužené volno!