6. června probíhal v areálu Don Bosco projekt "Spolu".

Dopoledne plné soutěží a her si ve smíšeném družstvu

užívali i Natálka a Matyáš. 

Oběma děkuji za úspěšnou reprezentaci naší školy.