• Úvod
  • Třídy
  • ST- Robot Ozobot

5. dubna jsme se jeli do Světa techniky v DOV. Na programu "Robot Ozobot"

jsme si vyzkoušeli mnoho nového. V Divadle vědy jsme měli zábavný program

 jen pro naši třídu. Moc jsme si to užili.

A tady jsme v únoru jezdili na běžkách!...