Letošní Mezinárodní den dětí probíhal v době koronaviru. Děti i s rouškami

zvládaly různé úkoly a disciplíny. Všichni si to moc užili.