• Úvod
  • Třídy
  • Od vajíčka k mláděti

 6. února jsme ve škole měli programy: "Boudo, budko" a "Od vajíčka k mláděti".