• Úvod
  • Třídy
  • SKN vrstevnice

V hodinách SKN jsme se učili o mapách, 

abychom lépe pochopili vrstevnice, vše jsme si sami vyzkoušeli...

Číst v mapách už umíme, tak můžeme s rodiči chodit na výlety!