• Úvod
  • Třídy
  • Tvoříme modely

V hodinách SKN jsme se učili o plánech. 

Tak jsme si vytvořili model okolí naší školy.