• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány
Týdenní plán 4. A 23.10.- 30.10.
Předmět Ve škole Doma
Jazyk český Opakuj si učivo ze školy- slovní druhy, vyjmenovaná slova, základní skladební dvojice. Tvoření vět,...
Matematika Opakuj si učivo ze školy- sčítání, odčítání, indické i písemné násobení, rovnice a zvířátka dědy Lesoně,...
Anglický jazyk Unit 3
str. 17 - 19
Téma: doma v pokoji, pojmenování hraček, otázka Is it a ...? Je to ...?, krátká odpověď Yes, it is. / No, it isn't. Jednoduché povely pro robota - vstanout, sednout, ruce nahoru, otočit, dotknout se hlavy ...
Do pátku vypracuj pracovní list se slovní zásobou z velkého sešitu.
SKN- přírodověda Opakuj si listy, plody a dělení rostlin podle užitku a vlastnosti živočichů.
U: 8-15. Zkus si Alfa.
SKN- vlastivěda Připomeň si, proč je 28.10. státní svátek. Opakuj si kraje ČR a jejich krajská města, podívej se na obyvatelstvo v ČR- národnostní menšiny a národopisné oblasti. Zkus si Alfa.
SKN- dějiny Opakuj si období Sámovy říše a období Velkomoravské říše. Připomeň si některé pověsti (o praotci Čechovi, o Krokovi, o Libuši a Přemyslu Oráčovi,...). Zkus si Alfa.
U: 16-18, Dějiny udatného národa českého, pověsti... Procvič si učivo i na Alfovi.
Hudební výchova Procvičuj si hru na flétnu. Poslouchej písničky: "My si zpíváme".
Tělesná výchova Připrav si pomůcky na tělocvik a pití
Pracovní výchova Zkus si vyrobit nějakou věc z papíru nebo z jiného materiálu, tu si vyfoť- ukážeme si je ve škole.
Výtvarná výchova Nakresli obrázek- zážitek z prázdnin.
Poznámky

23.10. Ředitelské volno.

Procvičování z angličtiny číslovky .


Milé děti, milí rodiče,

užijte si krásně a hlavně ve zdraví nadcházející volné dny.

Budu moc ráda, až se opět setkáme v naší třídě!

                                                        JK