Kateŕina
Erasmus
17. Listopad
Hra neapol
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

1. Přišel Mikuláš

Další fotografie najdete zde.

2. Tobi slaví narozeniny

3. Besídka pro rodiče

Další fotografie zde.

4. Vánoční dílna

D
alší fotografie najdete zde.
5. Filmové představení  Ledové království II.

Další fotografie najdete zde.
6. Vánoční posezení