Adatpační pobyt

Adatpační pobyt

Marlenka

Marlenka

Zoo

Zoo

Vp

Vp

Vp

Vp

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

 • Úvod
 • Třídy
 • Český jazyk

UČÍME SE VENKU   23.6. - 25.6. 2020

Online k procvičování slovních druhů zde.

Online procvičování tvrdých a měkkých slabik zde.

Online procvičování vlastních jmen zde.

Online procvičování psaní u, ú, ů zde. 

Online procvičování skupin dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě zde.

Online procvičování učiva pro druhý ročník zde.

ČTENÍ

1. Pokračuji ve čtení své knihy a zapisuji si stránky. 
2. Každý den si čtu 15 - 20 a zapisuji si stránky, klesej hláskem na konci věty.

LOGOPEDICKÁ CHVILKA
 • na začátku vyučovací hodiny
 • oromotorická cvičení
 • artikulační cvičení
 • procvičování fonematického uvědomování
 • analýza a syntéza slov
 • sluchová vnímání
 • slovní zásoby
 • obratné vyjadřování
KAŽDÝ DEN SI NOSÍM SVOU ROZEČTENOU KNIHU A SLOŽKU ČTENÍ.
PONDĚLÍ
1. Opakování párových souhlásek zde:
2. Čteme ze své knihy.
3. Procvičujeme psaní slov a vět.

ÚTERÝ
1. Opakování učiva 2. ročníku
2. Procvičujeme čtení - čteme ze své knihy.
3. Píšeme slova a věty.
 STŘEDA
1. Opakování učiva 2. ročníku
2. Píšeme slova se skupinami bě, pě, vě, mě.
3. Čteme ze své knihy

ČTVRTEK
1. Čteme ze své knihy
2. Opakujeme učivo 2. ročníku

PÁTEK  26.6. 2020
8:00 hod předávání vysvědčení a rozloučení se školním rokem 2019/2020
8:45 konec vyučování

Soubory ke stažení