Kateŕina
Erasmus
17. Listopad
Hra neapol
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

1. Anglický jazyk- učíme se velká čísla

2. Štěpán má narozky!

Další fotografie najdete zde.
3. Trénujeme slovní druhy

Další fotografie najdete zde
4. Slovní zásoba v AJ- OSMO.

Další fotografie najdete zde.